Adrog

Przebudowa Placu Piłsudskiego, Warszawa

edit

By administrator

Wszelkie prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków.

  • ułożenie nawierzchni placu z płyt kamiennych granitowych – 13 733.53 m2
  • wykonanie nawierzchni posadzki Grobu Nieznanego Żołnierza oraz nawierzchni wokół Krzyża Papieskiego
  • ułożenie nawierzchni chodników i strefy wjazdów na plac ze szlachetnej kostki brukowej betonowej – 3 283.10 m2
  • roboty ogólnobudowlane w tym renowacja zabytkowych mosiężnych tablic informacyjnych
  • oświetlenie i iluminacja w tym wprowadzenie linii świetlnej wzdłuż Osi Saskiej oraz iluminacji masztów flagowych
  • odwodnienie
  • teletechnika
  • mała architektura
  • zieleń

comments

comments for this post are closed