Prestiżowe
realizacje

Aleje Ujazdowskie, Warszawa

Ulice i chodniki

Przebudowa chodników wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej w Alejach Ujazdowskich w Warszawie

Powierzchnia: 33 900

Termin: 2009 - 2010

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich


Wszelkie prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków.

 • ułożenie nawierzchni chodników z płyt kamiennych – 19 398,45 m2
 • wykonanie ścieżki rowerowej z asfaltu – 4 080,10 m2
 • ułożenie pozostałych nawierzchni z kostek granitowych i bazaltowych oraz klinkieru drogowego – 10 422,14 m2
 • wykonanie iluminacji drzew
 • nasadzenia zieleni w tym drzew, krzewów w ilości 10 144,00 szt.
 • przebudowa sygnalizacji świetlnej

Krakowskie Przedmieście, Warszawa

Ulice i chodniki

Modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście na odcinku od ulicy Świętokrzyskiej do Placu Zamkowego w Warszawie

Powierzchnia: 43 790

Termin: 2006 - 2008

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich


Wszelkie prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków.

 • ułożenie nawierzchni chodników z kostki i płyt kamiennych – 30 167,00 m2
 • ułożenie nawierzchni jezdni, zatok postojowych z kostki kamiennej – 13 623,00 m2
 • remont kamiennych stopni zanikających schodów na Placu Zamkowym i wokół Kolumny Zygmunta oraz wykonanie nowych schodów kamiennych wokół pomnika Mikołaja Kopernika oraz przed Kościołem Św. Krzyża

Rynek Mariacki, Węgrów

Place i skwery

Powierzchnia: 14 692

Termin: 2010 - 2011

Zamawiający: Miasto Węgrów


Wszelkie prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków.

 • ułożenie nawierzchni placu z płyt granitowych i kostki kamiennej – 14 692,00 m2
 • wykonanie iluminacji dwóch XVIII-wiecznych zabytków: Bazyliki Mniejszej i Domu Gdańskiego
 • budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej
 • budowa oświetlenia ulicznego
 • przebudowa sieci telekomunikacyjnej
 • przebudowa sieci wodociągowej
 • nawadnianie zieleni
 • budowa fontanny
 • budowa monitoringu miejskiego
 • mała architektura
 • zieleń

Przebudowa Placu Piłsudskiego, Warszawa

Place i skwery

Powierzchnia: 17 263

Termin: 2013

Zamawiający: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta


Wszelkie prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków.

 • ułożenie nawierzchni placu z płyt kamiennych granitowych – 13 733.53 m2
 • wykonanie nawierzchni posadzki Grobu Nieznanego Żołnierza oraz nawierzchni wokół Krzyża Papieskiego
 • ułożenie nawierzchni chodników i strefy wjazdów na plac ze szlachetnej kostki brukowej betonowej – 3 283.10 m2
 • roboty ogólnobudowlane w tym renowacja zabytkowych mosiężnych tablic informacyjnych
 • oświetlenie i iluminacja w tym wprowadzenie linii świetlnej wzdłuż Osi Saskiej oraz iluminacji masztów flagowych
 • odwodnienie
 • teletechnika
 • mała architektura
 • zieleń

Plac Zamkowy – Stare Miasto, Warszawa

Place i skwery

Remont Placu Zamkowego wraz z Dziedzińcem Trójkątnym przy Placu Zamkowym oraz remont schodów przy Placu Zamkowym na terenie Starego Miasta w Warszawie

Powierzchnia: 24 889

Termin: 2012 - 2015

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Terenów Publicznych


Wszelkie prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków.

 • ułożenie nawierzchni Rynku Starego Miasta, Placu Zamkowego wraz z Dziedzińcem Trójkątnym oraz jezdni ulic zlokalizowanych na terenie Starego Miasta, z kostek kamiennych – 17 887,72 m2
 • ułożenie nawierzchni chodników z płyt kamiennych porfirowych – 7 001,41 m2
 • remont oświetlenia
 • remont schodów

Skwer I Dywizji Pancernej, Warszawa

Place i skwery

Modernizacja Skweru I Dywizji Pancernej (Park Podzamcze) w Warszawie

Powierzchnia: 11 743

Termin: 2010 - 2011

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Terenów Publicznych


Wszelkie prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków.

 • ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 10 500,00 m2
 • ułożenie pozostałych nawierzchni mineralnych oraz z kostek kamiennych – 1 243,00 m2
 • nasadzenia zieleni w tym drzew, krzewów, bylin w ilości szt. 1 011,00 m2 oraz wykonanie trawników na powierzchni 12 777,00 m2
 • roboty elektryczne – oświetlenie parkowe, ogrodowe oraz oświetlenie iluminacyjne i dekoracyjne
 • automatyczne nawodnienie
 • mała architektura

Park Jazdów, Warszawa

Parki i alejki

Wielobranżowy remont Parku Jazdów wraz z remontem ul. Jazdów zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

Powierzchnia: 7050

Termin: 2016-2017

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Terenów Publicznych


 • ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z fakturą z kamienia płukanego – 7050 m2
 • ułożenie nawierzchni z płyt betonowych – 908 m2
 • ułożenie nawierzchni mineralnych – 825 m2
 • ułożenie nawierzchni z kostki granitowej – 164 m2
 • przebudowa sygnalizacji świetlnej
 • budowa oświetlenia
 • budowa wodociągu
 • nasadzenia zieleni
 • stała organizacja ruchu

Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa

Parki i alejki

Rewitalizacja alejek, zieleni parkowej, schodów i mostków na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w ogrodach: Modernistycznym Naturalistycznym, Geometrycznym, Chińskim, Zmysłów i Żywiołów, Romantycznym, ogrodzie w rejonie Ermitażu, modernizacja alejek wokół Pałacu na Wyspie oraz Drogi Belwederskiej, Alei Chińskiej oraz Pomnika Chopina wraz z zielenią i małą architekturą

Powierzchnia: 50 958

Termin: 2011 - 2015

Zamawiający: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie


Wszelkie prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków.

 • wykonanie nawierzchni alejek parkowych z nawierzchni mineralnych – 32 865,58 m2
 • ułożenie nawierzchni alejek parkowych z kostki kamiennej – 18 092,61 m2
 • nasadzenia zieleni w tym drzew, krzewów, bylin, pnączy i kwiatów w ilości 133 455,00 szt. oraz wykonanie trawników na powierzchni 30 989,41 m2
 • mała architektura