Ulice i chodniki

ul. Ordona, Warszawa

Droga rowerowa przy ul. Starzyńskiego od ul. Namysłowskiej do Ronda Żaba, Warszawa

Droga rowerowa przy ul. Marszałkowskiej, Warszawa

ulica Ludna, Warszawa

Remont chodników w ul. Ludnej na odc. Wioślarska – Czerniakowska.

Aleja Róż, Warszawa

Remont Alei Róż w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

ulica Schroegera, Warszawa

Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego

Ulica Mysia, Warszawa

Modernizacja ul. Mysiej na odc. od ul. Brackiej do ul. Nowy Świat w Warszawie

Ulice Świętokrzyska i Kubusia Puchatka, Warszawa

Wykonanie nawierzchni chodników w ramach modernizacji ul. Świętokrzyskiej i ul. Kubusia Puchatka w Warszawie

Aleje Ujazdowskie, Warszawa

Przebudowa chodników wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej w Alejach Ujazdowskich w Warszawie

Krakowskie Przedmieście, Warszawa

Modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście na odcinku od ulicy Świętokrzyskiej do Placu Zamkowego w Warszawie