Rynek Mariacki, Węgrów

Remontujemy
zabytkowe ulice Warszawy
od ponad 27 lat

Od blisko 30 lat reprezentuje na rynku warszawskim branżę drogową. Podstawową dziedziną jej działalności jest kompleksowe wykonawstwo robót drogowych (drogi, ulice, parkingi, chodniki, skwery), a w szczególności specjalistyczne roboty brukarskie, małej architektury (montaż urządzeń zabawowych, ławek, kosze na śmieci itp.) oraz zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni (sadzenie drzew i krzewów itp.)

Projekty Unijne

Zakład Usług Brukarskich „ADROG” Spółka Jawna Adam Dybcio – Eugenia Dybcio realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakład Usług Brukarskich „ADROG” Spółka Jawna Adam Dybcio Eugenia Dybcio”


Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19

Dofinansowanie projektu z UE: 272 423,40 PLN

Realizacje

Parki i alejki

Place i skwery

Place zabaw

Ulice i chodniki