Adrog

Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa

edit

By administrator

Wszelkie prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków.

  • wykonanie nawierzchni alejek parkowych z nawierzchni mineralnych – 32 865,58 m2
  • ułożenie nawierzchni alejek parkowych z kostki kamiennej – 18 092,61 m2
  • nasadzenia zieleni w tym drzew, krzewów, bylin, pnączy i kwiatów w ilości 133 455,00 szt. oraz wykonanie trawników na powierzchni 30 989,41 m2
  • mała architektura

comments

comments for this post are closed