Adrog

Aleje Ujazdowskie, Warszawa

edit

By administrator

Wszelkie prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków.

  • ułożenie nawierzchni chodników z płyt kamiennych – 19 398,45 m2
  • wykonanie ścieżki rowerowej z asfaltu – 4 080,10 m2
  • ułożenie pozostałych nawierzchni z kostek granitowych i bazaltowych oraz klinkieru drogowego – 10 422,14 m2
  • wykonanie iluminacji drzew
  • nasadzenia zieleni w tym drzew, krzewów w ilości 10 144,00 szt.
  • przebudowa sygnalizacji świetlnej

comments

comments for this post are closed