Prestiżowe
realizacje

Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa

Parki i alejki


Rewitalizacja alejek, zieleni parkowej, schodów i mostków na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w ogrodach: Modernistycznym Naturalistycznym, Geometrycznym, Chińskim, Zmysłów i Żywiołów, Romantycznym, ogrodzie w rejonie Ermitażu, modernizacja alejek wokół Pałacu na Wyspie oraz Drogi Belwederskiej, Alei Chińskiej oraz Pomnika Chopina wraz z zielenią i małą architekturą


Powierzchnia : 50 958

Termin : 2011 - 2015

Zamawiający : Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Wszelkie prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków.

 • wykonanie nawierzchni alejek parkowych z nawierzchni mineralnych - 32 865,58 m2
 • ułożenie nawierzchni alejek parkowych z kostki kamiennej - 18 092,61 m2
 • nasadzenia zieleni w tym drzew, krzewów, bylin, pnączy i kwiatów w ilości 133 455,00 szt. oraz wykonanie trawników na powierzchni 30 989,41 m2
 • mała architektura
Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa
Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa
Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa
Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa
Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa
Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa
Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa
Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa
Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa
Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa
Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa
Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa
Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa
Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa
Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa
Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa
Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa
Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa

Krakowskie Przedmieście, Warszawa

Ulice i chodniki


Modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście na odcinku od ulicy Świętokrzyskiej do Placu Zamkowego w Warszawie


Powierzchnia : 43 790

Termin : 2006 - 2008

Zamawiający : Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich

Wszelkie prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków.

 • ułożenie nawierzchni chodników z kostki i płyt kamiennych - 30 167,00 m2
 • ułożenie nawierzchni jezdni, zatok postojowych z kostki kamiennej - 13 623,00 m2
 • remont kamiennych stopni zanikających schodów na Placu Zamkowym i wokół Kolumny Zygmunta oraz wykonanie nowych schodów kamiennych wokół pomnika Mikołaja Kopernika oraz przed Kościołem Św. Krzyża
Krakowskie Przedmieście, Warszawa
Krakowskie Przedmieście, Warszawa
Krakowskie Przedmieście, Warszawa
Krakowskie Przedmieście, Warszawa
Krakowskie Przedmieście, Warszawa
Krakowskie Przedmieście, Warszawa

Przebudowa Placu Piłsudskiego, Warszawa

Place i skweryPowierzchnia : 17 263

Termin : 2013

Zamawiający : Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Wszelkie prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków.

 • ułożenie nawierzchni placu z płyt kamiennych granitowych - 13 733.53 m2
 • wykonanie nawierzchni posadzki Grobu Nieznanego Żołnierza oraz nawierzchni wokół Krzyża Papieskiego
 • ułożenie nawierzchni chodników i strefy wjazdów na plac ze szlachetnej kostki brukowej betonowej - 3 283.10 m2
 • roboty ogólnobudowlane w tym renowacja zabytkowych mosiężnych tablic informacyjnych
 • oświetlenie i iluminacja w tym wprowadzenie linii świetlnej wzdłuż Osi Saskiej oraz iluminacji masztów flagowych
 • odwodnienie
 • teletechnika
 • mała architektura
 • zieleń
Przebudowa Placu Piłsudskiego, Warszawa
Przebudowa Placu Piłsudskiego, Warszawa
Przebudowa Placu Piłsudskiego, Warszawa
Przebudowa Placu Piłsudskiego, Warszawa
Przebudowa Placu Piłsudskiego, Warszawa
Przebudowa Placu Piłsudskiego, Warszawa
Przebudowa Placu Piłsudskiego, Warszawa
Przebudowa Placu Piłsudskiego, Warszawa
Przebudowa Placu Piłsudskiego, Warszawa

Rynek Mariacki, Węgrów

Place i skweryPowierzchnia : 14 692

Termin : 2010 - 2011

Zamawiający : Miasto Węgrów
Wszelkie prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków.

 • ułożenie nawierzchni placu z płyt granitowych i kostki kamiennej - 14 692,00 m2
 • wykonanie iluminacji dwóch XVIII-wiecznych zabytków: Bazyliki Mniejszej i Domu Gdańskiego
 • budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej
 • budowa oświetlenia ulicznego
 • przebudowa sieci telekomunikacyjnej
 • przebudowa sieci wodociągowej
 • nawadnianie zieleni
 • budowa fontanny
 • budowa monitoringu miejskiego
 • mała architektura
 • zieleń
Rynek Mariacki, Węgrów
Rynek Mariacki, Węgrów
Rynek Mariacki, Węgrów
Rynek Mariacki, Węgrów
Rynek Mariacki, Węgrów
Rynek Mariacki, Węgrów
Rynek Mariacki, Węgrów
Rynek Mariacki, Węgrów
Rynek Mariacki, Węgrów
Rynek Mariacki, Węgrów
Rynek Mariacki, Węgrów
Rynek Mariacki, Węgrów
Rynek Mariacki, Węgrów
Rynek Mariacki, Węgrów

Aleje Ujazdowskie, Warszawa

Ulice i chodniki


Przebudowa chodników wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej w Alejach Ujazdowskich w Warszawie


Powierzchnia : 33 900

Termin : 2009 - 2010

Zamawiający : Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich

Wszelkie prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków.

 • ułożenie nawierzchni chodników z płyt kamiennych - 19 398,45 m2
 • wykonanie ścieżki rowerowej z asfaltu - 4 080,10 m2
 • ułożenie pozostałych nawierzchni z kostek granitowych i bazaltowych oraz klinkieru drogowego - 10 422,14 m2
 • wykonanie iluminacji drzew
 • nasadzenia zieleni w tym drzew, krzewów w ilości 10 144,00 szt.
 • przebudowa sygnalizacji świetlnej
Aleje Ujazdowskie, Warszawa
Aleje Ujazdowskie, Warszawa
Aleje Ujazdowskie, Warszawa
Aleje Ujazdowskie, Warszawa
Aleje Ujazdowskie, Warszawa
Aleje Ujazdowskie, Warszawa
Aleje Ujazdowskie, Warszawa

Park Jazdów, Warszawa

Parki i alejki


Wielobranżowy remont Parku Jazdów wraz z remontem ul. Jazdów zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.


Powierzchnia : 7050

Termin : 2016-2017

Zamawiający : Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Terenów Publicznych

 • ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z fakturą z kamienia płukanego – 7050 m2
 • ułożenie nawierzchni z płyt betonowych - 908 m2
 • ułożenie nawierzchni mineralnych – 825 m2
 • ułożenie nawierzchni z kostki granitowej – 164 m2
 • przebudowa sygnalizacji świetlnej
 • budowa oświetlenia
 • budowa wodociągu
 • nasadzenia zieleni
 • stała organizacja ruchu
Park Jazdów, Warszawa
Park Jazdów, Warszawa
Park Jazdów, Warszawa
Park Jazdów, Warszawa
Park Jazdów, Warszawa

Skwer I Dywizji Pancernej, Warszawa

Place i skwery


Modernizacja Skweru I Dywizji Pancernej (Park Podzamcze) w Warszawie


Powierzchnia : 11 743

Termin : 2010 - 2011

Zamawiający : Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Terenów Publicznych

Wszelkie prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków.

 • ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 10 500,00 m2
 • ułożenie pozostałych nawierzchni mineralnych oraz z kostek kamiennych - 1 243,00 m2
 • nasadzenia zieleni w tym drzew, krzewów, bylin w ilości szt. 1 011,00 m2 oraz wykonanie trawników na powierzchni 12 777,00 m2
 • roboty elektryczne - oświetlenie parkowe, ogrodowe oraz oświetlenie iluminacyjne i dekoracyjne
 • automatyczne nawodnienie
 • mała architektura
Skwer I Dywizji Pancernej, Warszawa
Skwer I Dywizji Pancernej, Warszawa
Skwer I Dywizji Pancernej, Warszawa

Plac Zamkowy – Stare Miasto, Warszawa

Place i skwery


Remont Placu Zamkowego wraz z Dziedzińcem Trójkątnym przy Placu Zamkowym oraz remont schodów przy Placu Zamkowym na terenie Starego Miasta w Warszawie


Powierzchnia : 24 889

Termin : 2012 - 2015

Zamawiający : Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Terenów Publicznych

Wszelkie prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków.

 • ułożenie nawierzchni Rynku Starego Miasta, Placu Zamkowego wraz z Dziedzińcem Trójkątnym oraz jezdni ulic zlokalizowanych na terenie Starego Miasta, z kostek kamiennych - 17 887,72 m2
 • ułożenie nawierzchni chodników z płyt kamiennych porfirowych - 7 001,41 m2
 • remont oświetlenia
 • remont schodów
Plac Zamkowy – Stare Miasto, Warszawa
Plac Zamkowy – Stare Miasto, Warszawa
Plac Zamkowy – Stare Miasto, Warszawa
Plac Zamkowy – Stare Miasto, Warszawa
Plac Zamkowy – Stare Miasto, Warszawa
Plac Zamkowy – Stare Miasto, Warszawa
Plac Zamkowy – Stare Miasto, Warszawa
Plac Zamkowy – Stare Miasto, Warszawa
Plac Zamkowy – Stare Miasto, Warszawa
Plac Zamkowy – Stare Miasto, Warszawa
Plac Zamkowy – Stare Miasto, Warszawa